Ons tarief

Voor onze dienstverlening spreken wij met onze relatie een vast bedrag per jaar af.
Dit tarief leggen wij vast voor een looptijd van 2 boekjaren.
Wij factureren het afgesproken tarief maandelijks aan onze relatie door.

Welke diensten leveren wij in onze vaste jaartarieven:

> Administratieve verwerking
> Loonadministratie
> Controle en samenstellen jaarrekening
> Aangifte belasting (zakelijk en privé)
> Deponeren jaarrekening Kamer van Koophandel (indien nodig)
> Onbeperkt advies (telefoon en mail)

Voor deze diensten berekenen wij een vast met u overeengekomen jaartarief.

Bijkomende opdrachten zoals bedrijfsadvies, vallen niet onder het vaste maandtarief.